Thông tin thanh toán xuonggaubong.net
Thông tin thanh toán

1.

2. Ngân Hàng: Vietinbank

STK: 101006754038

Chủ tài khoản: DINH NGOC THU

Chi nhánh: thành phố thái nguyên

 

3. Ngân Hàng: ACB

STK: 190007629

Chủ tài khoản: ĐINH NGỌC THỤ

Chi nhánh: thành phố thái nguyên